Základní údaje

název knihovny:
Obecní knihovna Hlavnice

sídlo knihovny:
Hlavnice 90

evidenční číslo knihovny:
5339

sigla knihovny:
OPG564